Volilne naprave

Volilne naprave za ljudi s posebnimi potrebami kot tudi za vse ostale.

Avgusta 2006 spremenjena volilna zakonodaja za lokalne volitve 2006 zahteva od vseh slovenskih občin pripravo posebnih volišč, dostopnih invalidom. Z Zakonom o ratifikaciji Konvencije OZN o pravicah invalidov, ki v 29. členu zahteva od držav in občin, da zagotovijo samostojnost in tajnost glasovanja tudi invalidom, je postala obvezna tudi uporaba posebnih volilnih pripomočkov za glasovanje ljudi s telesnimi hibami (slabovidni, slepi, invalidi, ostareli). Po 79a členu ZVDZ in ZLV mora imeti vsaka občina vsaj eno volišče, dostopno invalidom in opremljeno s pripomočki. Za večje občine se priporoča več takšnih volišč. Svet Evrope in ostale organizacije priporočajo, da noben invalid ne bi imel najbližjega volišča oddaljenega več kot en kilometer od doma.

Optimus IT d.o.o. vam s svojo linijo izdelkov Optimus TopVoter® pomaga uresničiti zahteve po samostojnem in anonimnem voljnenju VSEH vaših volilcev. V kolikor v naši ponudbi ne najdete izdelka, ki bi popolnoma pokrival vse vaše potrebe, ga lahko za vas tudi razvijemo.

Glasovalni pripomoček Optimus TopVoter® se uporablja na volitvah in glasovanjih v Republiki Sloveniji od lokalnih volitev leta 2006, v treh različicah: TopVoter® v1, TopVoter® v2 in TopVoter® NG od 2014 naprej.

Optimus TopVoter® je slovenski produkt, razvit v Sloveniji.
TopVoter® je zaščitena blagovna znamka.